Évszakok

tavasz  /  nyár  /  ősz  /  tél

 

Címkék
péntek
máj.132016

Gourmet Feszt 2016

Nem tudjuk megunni, továbbra is ez a kedvenc fesztiválunk egész évben. Az idő sosem kegyes, ezt megszoktuk, gumicsizma, esőkabát alap, de ez sem tántorít el, mert vétek lenne kihagyni. Még két nap hátravan, gyertek min él többen!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
« Jelentés a Balaton-partról | Main | Mihez kapjak? »